Incluziune socială prin servicii de voluntariat


Proiect cofinanţat de  Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public Asistenţă Socială
Anul cofinanţării: 2014
Programul de finanţare: ”Legea 350/2005”
Titlul Proiectului: Incluziune socială prin servicii de voluntariat

Incluziune socială prin servicii de voluntariat

a) Scopul proiectului:

– dezvoltarea serviciilor de prevenire a excluziunii sociale a copiilor si varstnicilor aflati in dificultate, urmarind intarirea rolului familiei si al comunitatii in ingrijirea si cresterea calitatii vietii, sansele lor de integrare sociala

b) Obiectivele proiectului:

– stimularea solidaritații, a interacțiunii și a dialogului intergenerațional;

– prevenirea abandonului școlar;

– identificarea grupurilor vulnerabile; (copii proveniti din familii dezorganizate sau cu venituri mici si persoanele varstnice);  planificarea si furnizarea de servicii de incluziune socială;

– prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc ale copiilor, persoanelor varstnice și  familiilor acestora care pot genera marginalizare sau excluderea sociala;

– dezvoltarea activitatilor pentru descoperirea si dezvoltarea aptitudinilor artistice  a copiilor din familiile sarace si activitati de socializare pentru persoanele varstnice;

– dezvoltarea abilitatilor de relaționare a copiilor;

– îmbunățirea activităților de socializare și suport emoțional pentru vârstnici;

– instruirea echipei de lucru din cadrul proiectului;

– recrutare și formare de voluntari pentru activitatile desfasurate in cadrul asotiatiei;

– organizare de activitati educaționale si de relaxare pentru copii (ex. programe logico-matematice pe calculator, impletituri din sfoara, desen, pictura si modelaj, vizite și excursii)

-schimb de experiențe/practici cu alte ONG-uri;

– prevenirea institutionalizării;

– petrecerea timpului liber;

– realizarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate;

– creşterea contribuţiei comunitare în rezolvarea problemelor sociale;

 c) Grup țintă:  

–  copii din familii dezorganizate, cu venituri mici sau fără venituri

– vârsta medie: – copii – 12 ani

– persoane varstnice – 65 ani

– numărul de persoane: 25 copii si 25 persoane varstnice

Modalităţile de selecţionare a beneficiarilor:

– copii proveniți din familii dezorganizate, cu venituri mici sau fară venituri, aflati în risc de abandon școlar;

– persoanele vârstnice cu venituri mici, cu sau fără aparținători;

 d) Beneficiarii acestui proiect

vor fi atât copii proveniți din familii dezorganizate, cât și vârstnicii cu venituri reduse, rezidenţi în localitatea Baia Mare și cartierele municipiului.