Despre noi


Asociația Femeilor Ortodoxe din Maramureș – ” Mironosițele Femei ”, asociație ce își desfășoară activitatea  sub ocrotirea Catedralei Episcopale ,,Sfânta Treime’’ din Baia Mare, este persoana juridică de drept privat cu caracter umanitar, social, cultural, nonprofit, apolitic și neguvernamental .

Asociația s-a înființat în vederea :

a.) organizării de acțiuni cu caracter umanitar ,social și cultural menite să contribuie la :

-reînvierea virtuțiilor creștine în familie și societate

-reintroducerea în sufletele oamenilor a bunătății ,  evlaviei ,blândeții ,a spiritului de sacrificiu față de aproape , neam și țară .

-reînvierea activității de caritate ,de asistență și de ocrotire socială

Scopul asociației noastre fiind de esență moral creștină ortodoxă și românească, își propune extinderea și dirijarea activității sale în următoarele sectoare :

-ocrotire socială prin corectarea și ajutorarea celor aflați în lipsuri şi nevoi .

-acțiuni de botezare și catehizare a unor copii de la cămine și case de copii .

-informare , catehizare și educație morală în familie și în societatea românească în sensul întăririi ortodoxiei.

În atenția asociației noastre sunt toate persoanele aflate în dificultate, fără vre-o discriminare bazată  pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială, apartenență politică sau religioasă .

Toți membrii asociației noastre plătesc o cotizație lunară benevolă și își desfășoară activitatea ca voluntari ,fără a fi remunerați pentru activitatea lor în cadrul asociației.