Activități 2014

Activități desfășurate de asociația noastră în anul 2014


Incluziune socială prin servicii de voluntariat

Proiect cofinanţat de  Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public Asistenţă Socială Anul cofinanţării: 2014 Programul de finanţare: ”Legea 350/2005” Titlul Proiectului: Incluziune socială prin servicii de voluntariat Incluziune socială prin servicii de voluntariat a) Scopul proiectului: – dezvoltarea serviciilor de prevenire a excluziunii sociale a copiilor si varstnicilor aflati […]